06 53 1912 78

De bedrijfsdoorlichting vormt de basis om te bepalen op welke wijze de organisatie gecontinueerd wordt

Uw groeistrategie

Het is voor bedrijven belangrijk om te groeien en zich doorlopend aan te passen aan de veranderende omgeving. THTH Management ondersteunt u bij de volgende strategische vragen.

Wat is de beste groeistrategie?

Om te groeien zullen produkten, diensten en klantgroepen worden geïnventariseerd.

Kunnen bestaande produkten worden afgezet op nieuwe markten? Kunnen ontbrekende onderdelen worden toegevoegd? Voldoen de produkten nog aan de nieuwe eisen en de nieuwe markten en verkoopkanalen? Er kan een nieuwe prijsstrategie worden vastgesteld. Er worden keuzes gemaakt voor bijv. verschillende distributievormen en verkoopkanalen. Er kan ook een keuze worden voorgelegd: gaan we integreren of differentiëren? THTH management kan u bij deze strategische keuzes ondersteunen.

Klik hier voor de informatieaanvraag

Wat is onze organisatie waard?

De waardebepaling van uw bedrijf is van belang vooral bij herfinanciering, verkoop en samenwerking met andere bedrijven. De vraag is: zijn alle onderdelen op gewaardeerd. Dit kan gelden o.a. voor patenten en innovaties. THTH Management helpt u met het vaststellen van de juiste waarde van uw organisatie.

Klik hier voor de informatieaanvraag

Hoe flexibel is uw bedrijfsvoering?

In tijden van economische druk en onzekerheid worden bedrijven uitgedaagd om zich versneld aan te passen.. De organisatiestructuur en visie op de bedrijfsvoering zijn in veel gevallen nog niet aangepast aan de snel veranderende wereld. THTH Management kan met behulp van onze modellen uw organisatie ondersteunen bij het flexibiliseren van uw organisatie.

Klik hier voor de informatieaanvraag

Een scan van uw organisatie!

Veelal is risicobeheersing op de agenda van de directies gekomen, pas nadat regel- en wetgeving dit vereiste. Beursgenoteerde bedrijven en de bancaire sector liepen in de implementatie van dit 'risico-management' voorop. De scope was vooral financieel gericht. De vragen zijn of crisis- en risicomanagement wel goed in de bedrijfsvoering zijn ingevoerd. Het gaat niet alleen om financiële risico’s op korte termijn, maar vooral ook om de continuïteitsrisico’s op de langere termijn.

Klik hier voor de informatieaanvraag